Marge-Marie Paas

Marge-Marie Paas has written 3 posts for K&T

Teekond pühaduse poole. Jumala sulase, peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine

Eesti roomakatoliku kirikus on Jumala sulase, peapiiskop Eduard Profittlichi elulugu, vaimulikku tööd ja märtrisurma ning tema märtrisurma mainet põhjalikult uuritud alates 2017. aastast, kui Eesti apostellikus administratsioonis algas piiskopkonna faas. Nende uurimuste keskmes ei olnud Jumala sulase tehtud vaimuliku töö ulatus, vaid pigem tema kui kristliku eeskuju mõju katoliiklastele ja tema märtrisurm. Peapiiskop Eduard Profittlich […]

ÜRO inimeste vendluse päev. Rooma paavsti ja suurimaami kohtumine videosilla vahendusel

„Tähistamaks rahvusvahelist inimeste vendluse päeva, pühendugem enam kultuurilise ja religioosse sallivuse edendamisele, vastastikusele mõistmisele ja dialoogile.“ − António Guterres, ÜRO peasekretär 4. veebruaril 2021. a toimus ülemaailmse inimeste vendluse päeva puhul maailma usuliidrite, Tema Pühadus Paavst Franciscus ja Al-Ahzar’i, suurimaam Ahmad Al-Tayyeb’i virtuaalne kohtumine videosilla vahendusel. Kohtumise eesmärk oli edendada religioonide ja kultuuride vahelist dialoogi[1]. […]

Peapiiskop Eduard Profittlichi elust ja märterlusest

„On ju ometigi õige, et karjane jääb oma lambukeste juurde ja jagab nendega rõõmu ja muret. Ning ma pean ütlema, et selle otsuse langetamiseks oli vaja küll mõni nädal ettevalmistust, kuid see ei sündinud hirmus ja kartuses, vaid hoopis suure rõõmuga [—]. Oleksin tahtnud kõigile öelda, kui hea on Jumal meie vastu, kui me andume […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English