Mikko Lagerspetz

Mikko Lagerspetz has written 2 posts for K&T

Üks islami kogudus, mitu kogukonda

Foto: Åbo Akademi Ege Lepa: Eesti islamikogukonna dünaamika pärast taasiseseisvumist. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2019. 197 lk, 3 lisa Viimase kolmekümne aasta jooksul on Eesti, endiste sotsialistlike maade ja kogu Euroopa üheks silmapaistvaks arengusuunaks olnud püüe taastada side vahepeal katkenud või nõrgenenud identiteetide, ideoloogiate, tavade ja institutsioonidega. See on olnud nähtav nii üksikisiku tasandil kui […]

Usund ja inimese evolutsioon

Zooloog Raivo Mänd juurdles Postimehes 23. aprillil avaldatud arvamusloos religioossuse põhjuste, eriti selle võimalike bioloogiliste põhjuste üle (Postimees, Arvamus ja Kultuur, 23.04.2016, 7). Ta esitas mitu seletust, miks religioon võib olla – või miks ta vähemalt minevikus on olnud – inimühiskonnale kasulik. Grupi seesmine sidusus, koostöövõime, toetus ühiselu jaoks vältimatutele normidele  on kõik selle headeks […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English