Mikk Leedjärv

Mikk Leedjärv has written 4 posts for K&T

Asjad, mis jäävad silma

Me ikka armastame kujutleda inimese elu teekonna või rännakuna, kus on väga eripalgelisi lõike, on neid, kus päike paitab põski, on karme tormituuli või hämaramaid aegu, mille meenutamisest parem loobuks. Ja eks selle teekonna pildiga haakub kindlasti ka Jeesuse ütlus, et Tema on tee, tõde ja elu. Ehk siis kui meie oleme teekäijad oma teekonnal, […]

Saladuslik loodu

Jumala loodu, mille keskel elada võime, on ühtaegu nii tavaline, kuid samas leidub selles nii palju saladuslikku, et ilma usuta jääb inimese arusaamine ümbritsevast poolikuks. Vahel on küll lihtsalt niisama loodu keskel olla ka hea, kuid inimestena tahes-tahtmata tekivad peale mõningast „lihtsalt olemist“ mõtted ja küsimused, et miks miski nii on ja teine naa. Selle […]

Isa, Poeg ja Püha Vaim – jää, vesi ja udu!

Jumala kolme isikut, kolme väljendusviisi, mil moel on Ta end inimkonnale aegade jooksul ilmutanud, on inimesel võimalik mõista üksnes usu läbi. Sest ei ole ju mitte kuidagi inimesel võimalik kokku leppida kohtumist Looja või Jeesuse või Püha Vaimuga sellesse hetke, kui tema tahab. Vaid usus on võimalik nendega kohtuda! Veel keerukamaks kujuneb Jumala kolme isiku […]

Kartkem ja kuulakem sõna! (Hb 4:1-2, 9-13)

„Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat! Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi kuulajaisse. […] Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English