Michael Bünker

Michael Bünker has written 2 posts for K&T

Jumala vaba arm (1Sm 16:1–13)

Armsad õed ja vennad! Tänasel jumalateenistusel kogeme evangeelsete kirikute osadust Euroopas. Siia pühakotta on kogunenud luterlike, reformeeritud, unieeritud, metodisti ja teiste evangeelsete kirikute esindajad kõige erinevamatest Euroopa osadest. Möödunud kahel päeval pidas Euroopa evangeelsete kirikute osaduse nõukogu teie ilusas pealinnas Tallinnas oma koosolekut. Oleme kogenud suurt külalislahkust ning oleme selle eest tänulikud. Meie ülesandeks oli […]

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) – Leuenbergi kirikuosadus. Asutamine – Tänapäev – Tulevikuväljavaated

1. Asutamine 16. märtsil 1973 jõudis Baseli lähedal asuvas Leuenbergi konverentsikeskuses lõpule töö „Leuenbergi konkordia“ (LK) tekstiga. Sellega sai lõplikult ületatud protestantismi 450 aasta pikkune kirikulõhe. Selle protsessi esimesed sammud ulatuvad 19. sajandisse, kuid on mõjutatud ka Saksamaa Kirchenkampf’ist (nn kirikuvõitlusest nende vahel, kes pidasid kirikus õigeks minna kaasa natsionaalsotsialistidega, ning nende vahel, kes sellele […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English