Merike Kütt

Merike Kütt has written 6 posts for K&T

Leppimine armastusega (Mt 5:20-30)

[Jeesus ütleb]: „Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!  Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.  Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga […]

Sakraalne ja profaanne

Istusin kord kirikupingis ja kuulasin, kuidas õpetaja õigustas ilmalike teadete edastamist jumalateenistuse ajal (aga mitte jumalateenistuse sees). Tõsi, arutelusid sellel teemal, mis sobib puldist või kantslist maha kuulutamiseks, mida sobib kirikus laulda ja milliseid üritusi ning tegevusi võib kirikusse lubada, on ikka aeg-ajalt esile kerkinud. Olen nõus, et päris kõik ikka kirikusse ei sobi küll. […]

Mõista ja aru saada (Jh 3:1–15)

„Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni […]

Jumala armastuse seadus (2Ms 20:1-17)

„Ja Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes: „Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! […]

Mina olen tulnud valguseks maailma (Jh 12:44–50)

„Aga Jeesus hüüdis valjusti: „Kes minusse usub, see ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud, ja kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud. Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Ja kes iganes mu sõnu kuuleb ega pea neist kinni, selle üle ei mõista […]

Miks karta seda, kes annab andeks ja halastab? (Mi 7:14-20)

“Karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad omapäi metsas keset viljakat maad! Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu muistseil päevil! Otsekui sinu Egiptusemaalt lahkumise päevil näitan ma neile imetegusid. Paganad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest. Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks. Nad lakuvad põrmu nagu madu, maa […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English