Meelis Süld

Meelis Süld has written 6 posts for K&T

Luterlik ristiteoloogia ja kiriku kuulutusülesanne tänapäeva Eestis

„Ei aita meie nõu ja töö, see on küll peagi lõpnud. Üks mees on võitlemisele meil’ Isast appi tulnud! Kas tunned seda meest? Ta nimi: Jeesus Krist! See Issand suurest väest, see ainus Jumal tõest, võit Temale peab jääma!“ (Martin Luther) Kuidas kuulutada ristiteoloogiat tänapäeva Eestis, aga ka maailmas, kus inimesed ei vaevle oma teada […]

Lunastuse kõrge hind

Kuigi me teame, et lunastus pole müügiks ja õndsaks saab üksnes armust usu kaudu, siis ometi näib päästele seatud hind olevat tihtipeale nõnda kõrge, et paljud seda nõutud panust välja käia ei jaksa. Algul kõikidele lahkelt lubatud armule tulevad kiiresti juurde täpsed tingimused, kõrged standardid ja ettekirjutatud pingutusmäär, mille täitmata jätmisel ähvardab avalik hukkamõist. Nii […]

Loodu pole müügiks

Piibel ja loomisteoloogia annavad kirikule võimaluse ja kohustuse kaasa rääkida ühiskonnas keskkonnateemadel. Ühtlasi tuleb selgelt esile iga kristlase vastutus loodust hoida ja vastutustundlikult Maa ressursse kasutada. Looduskaitse eest seismine on Eesti ühiskonnas jäänud valdavalt riigi, ilmalike kodanikeühenduste, aga ka maausuliste pärusmaaks, kes on viimastel aastatel võidelnud jõuliselt looduslike pühapaikade tunnustamise ja kaitsmise eest. Kirik Eestis […]

Kristlik halastamatus

„Julgen öelda, et ma võtan Jumalat väga tõsiselt. Ja see on see põhjus, miks ma täna siin saates olen. Ja see on see põhjus, miks ma läbi aastate olen seisnud geide eest,” ütles Annika Laats 4. oktoobril 2017 ETV saates „Suud puhtaks”, kus arutleti kooseluseaduse üle. See siiras tunnistus näitas paljudele kirikukaugetele inimestele vabastavat armastusesõnumit […]

Taevase ja maise maailma vahel (Jh 17:11–17)

„Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie!  Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist […]

Kuidas mõista õigeksmõistmist?

Jeesuse veri päästab! Jeesus suri ka Sinu eest! Sinu patt on naelutatud Jeesuse risti külge! – need on kõik tõesed ja ristiinimestele arusaadavad väited, aga tekitavad kirikuga vähem seotud inimestes pigem võõristust, kui julgustavad Jumala päästeplaanist osa saama. Kuidas mõista ja selgitada õigeksmõistmist? Ilmselt on sarnaselt õigeksmõistmisega ka selle sisu mõistmine Jumala armutegu ja meie […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English