Meelis Friedenthal

Meelis Friedenthal has written 4 posts for K&T

Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus kirikuloo vaatevinklist

Üldine ülevaade Kõige laiemalt võttes on kogu meie teadmine ajalooline – iseendast, oma kodust, maailmast. See kehtib täiel määral ka teoloogia kohta – kristliku teoloogia aluseks on ajalooline sündmus. Selle ajaloolise sündmuse asjaolud, sellest lähtuv kuulutus ja edasised arengud on kirikuloo uurimisvaldkond. Juba Uue Testamendi tunnistused Jeesusest Kristusest ja apostlitest on mõistetavad ajalooliste dokumentidena ning […]

Ülikoolid ja usupuhastus

Usupuhastus sai alguse teoloogilisest kriitikast mõningate katoliku kiriku õpetuslike elementide aadressil. See on laialdaselt teada ja tuttav. Vähem on tähelepanu pööratud sellele, et Martin Luther järgis oma 95 teesi välja pannes tavalist ülikoolide kommet, avaliku disputatsiooni üht eeltingimust, teha vaidlusalused küsimused vähemalt nädal varem kõigile asjassepuutuvaile kättesaadavaks. Mõnikord oli isegi ülikoolide konstitutsioonides väljendatud, et teesid […]

Igapäevane – kas argine või üleloomulik? (Mt 6:5-13)

„Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades […]

Vabadusest ja valikutest

Üks kristluse keskseid mõisteid on vabadus (nt Gl 5:1 „Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!“). Vabadusest rääkis ka Martin Luther, kui ta väitis, et inimest ei mõisteta õigeks tegude kaudu, vaid uskliku inimese teod on vabatahtlikud, tehtud mitte taevase kasu saamiseks, vaid niisama usust Jumalasse ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English