Meeli Tankler

Meeli Tankler has written 6 posts for K&T

Hämmastusest usuni (Ap 4:1–12)

„Sellal kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja templipealik ja saduserid. Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist ülestõusmist Jeesuses. Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimajja, sest oli juba õhtu. Aga paljud neist, kes olid Sõna kuulnud, hakkasid uskuma, ja mehi sai arvult umbes viis tuhat. Hommikul sündis, et nende […]

Vestlused teed käies (Lk 24:13–15). Emadepäeva jutlus

„Ja vaata, kaks nendest olid selsamal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes kümne kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas.” Minu jaoks isiklikult on see Emmause teekonna lugu üks kõige kaunim ülestõusnud […]

Arvamisest ja arvamustest

Elame ajas, kus isiklike arvamuste ja uitmõtete kontrollimatu väljendamine on lausa normiks kujunemas. Ikka ja jälle on keegi mõtlematult säutsunud midagi, mille silumiseks kulub hiljem aega ja vaeva. Kiire ja spontaanne seisukohavõtt näib samas olevat eelistatum kui läbimõeldud ja kaalukalt põhjendatud arvamuse kujundamine, mille sõnastamine võtaks aega ja vaeva. Teiselt poolt kutsutakse meid alatasa osalema […]

Arvan, et usun … Jumalat

Elame ajas, kus iseseisev mõtlemine on väärtustatud üle kõige muu ning kellegi teise veenmine uskuma seda, mida või keda mina usun, tundub peaaegu kuritegelikuna. Samas näib inimestel olevat siiski alles teatav uudishimu selle suhtes, mida teised nende kõrval usuvad. Olgu selle näiteks hiljutine juhtum meie seminaris, kus üliõpilane küsis õppejõult: „Aga kas Teie usute, et […]

Osadusgrupp kui hingehoiu vorm metodistlikus traditsioonis

Sissejuhatus Kui me loeme hingehoidliku tähelepanuga Uue Testamendi kirju 1. saj kristlastele, siis leiame neist taas ja taas rõhuasetuse sellel, kuidas uus, alles kujunev kogukond, kristlik kirik, võiks ja peaks olemuslikult olema üksteist toetav ja vastastikku kasvama innustav. Ikka ja jälle on neis kirjades juttu üksteise ülesehitamisest (Rm 14:19; 15:2; Ef 4:29), üksteise innustamisest (2Kr […]

Teoloogiline haridus – kellele, kus ja kuidas?

Kõigepealt peaks ehk meenutama, et küsimus teoloogilise erakõrghariduse ellujäämisest ja tulevikust kerkis erilise teravusega üles möödunud aasta kevad-suvel seoses riikliku akrediteeringu jätkumise kriitilise seisuga. Sügis-talvel tegeles teemaga tõsisemalt ka Eesti Kirikute Nõukogu (EKN), nii teoloogiakomisjoni kui hariduse ümarlaua tasandil. Paraku oli tulemuseks ümmargune tõdemus, et erakõrgkoolid peaksid asjad ise omavahel selgeks rääkima ning oma mängumaades […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English