Martin Junge

Martin Junge has written 4 posts for K&T

Reformatsiooni ühise meenutamise jutlus

Luterliku Maailmaliidu peasekretär õp dr Martin Junge pidas järgneva jutluse katoliiklaste ja luterlaste ühisel reformatsiooni meenutamisel Rootsis Lundi toomkirikus, 31. oktoobril 2016. Katoliiklaste poolt pidas ühispalvusel jutluse paavst Fransiscus. (Toim.) Armsad õed ja vennad Kristuses. Aastasadu, põlvest põlve, oleme lugenud evangeeliumi lugu, kus räägitakse Jeesusest kui tõelisest viinapuust. Ometi, selle asemel, et lugeda teksti julgustusena […]

Elu evangeeliumi rõõmus

„Sa peaksid olema rõõmus Kristuses, oma armulikus Issandas ja Päästjas. Lase temal sinu eest hoolt kanda. Sest ta kannab kindlasti sinu eest hoolt, isegi siis, kui sul ei ole seda, mida sa tahaksid, et sul oleks. Ta elab siiski. Oota temalt parimat; see on ohver, mis on talle enim meele järele. Sest pole ohvrit, mis […]

Kutse elu allikale (Ilm 22:16-17)

„„Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.“ Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!“ Ja see, kes kuuleb, öelgu: „Tule!“ Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!“ (Ilm 22:16–17). I Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Aamen. Suur rõõm on […]

Taotledes ühtsuse andi killustatud maailmas

1. Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretäri refleksioon Emmause kõneluse üle ning selle edasine suund Kristuse inimesekssaamisega käib kaasas see, et me ei ela kirikute osaduskonnana mitte lahus meie maailma realiteetidest ja tendentsidest, vaid oleme osa neist. Olles mõjutatud „tsentripetaaljõust“, mis puudutab meid Jumala kutsena olla kirikud, mis on omavahelises osaduses, oleme me jätkuvalt ka tsentrifugaaljõudude meelevallas, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English