Mart Salumäe

Mart Salumäe has written 9 posts for K&T

Jeesus, kogu maailma valgus (Mt 2:1–12)

„Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.“ Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning […]

Et kasvaksime alandlikus armastuses (Ap 26:12–23)

Armu ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Mul on suur rõõm tervitada sind, Haapsalu kogudus, EELK Toronto Peetri koguduse poolt ja ühtlasi tuua tervitusi EELK Põhja-Ameerika praostkonnast ning sellel aastal esimest korda öelda edasi tervitused Kanada Evangeelsest Luterlikust Kirikust. 24. juunil 2021 sain kinnituskirja selle kohta, et nii Toronto Peetri kogudus kui […]

EELK põhikirja muudatuse vajadusest ehk il carnevale è finito

Artikli pealkiri on inspireeritud hiljutisest filmielamusest. Soovitan lugejailgi vaadata suurepärast linateost „The Two Popes“ („Kaks paavsti“), mis on Netflixist kergesti leitav. See toob vaataja ette paavst Franciscuse loo, kes ametisse asudes loobus uhkest kuldristist, punastest kingadest ning purpursest mantlist, lausudes „Karneval on lõppenud.“ Kirik vajab uut põhikirja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja (EELK PK või […]

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses (Mt 21:1–9)

„Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle! Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand vajab neid. Ta läkitab nad […]

Kas homoseksuaalne vahekord on patt?

Ma ei vaja mingit pikka lobatoomiat ‒ vasta kas ei või jaa! Sellise vastuse sain hiljuti ühelt oma ametivennalt mu e-kirjale, milles soovisin kooskõlastada proovijutluse jumalateenistuse kuupäeva ühes tollel hetkel vakantses Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) koguduses, mida too tol hetkel praostina hooldas ja kuhu me mõlemad kandideerisime. Sama küsimuse esitas too ametivend EELK kirikukogu […]

Kolm jumalikku valikut ehk inimene mõtleb, aga jumal juhib (Rm 9:11-23)

„…sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis – et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima mitte tegude, vaid kutsuja pärast – öeldi talle: „Suurem orjab vähemat”, nagu on kirjutatud: „Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin.“ Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi! Ta ju ütleb Moosesele: „Ma halastan, kellele ma halastan, […]

Sõna jõud. Jutlus vabariigi aastapäevaks (Mk 19:32–45)

Aga nad olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees, ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need kaksteist taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte […]

Tõeline usk on argine asi (Ps 15)

„Issand! Kes võib tulla külaliseks sinu telki? Kes tohib elada su pühal mäel? See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei […]

Praost Esra Rahula mälestusele mõeldes

Kui ma 29. mai hommikul sain praost emeritus Esra Rahula surmateate, asusin sirvima oma mälus neid lehekülgi, millele tema nimi, kuju ja sõnad olid talletunud. Oli ta ju minu lapsepõlvekodus, Kuusalu pastoraadis alati oodatud ja lugupeetud külaline. Reeglina seostusid need visiidid ikka töiste kohustustega kas lauritsapäeval Kuusalu kirikus koguduse nimepäevakülalisena jutlustamisega või sinodipäevadega ja töiste […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English