Marko Tiitus

Marko Tiitus has written 12 posts for K&T

Eesti luterliku liturgia Kroonlinna nullist

Arvamusloos „Kas kirik muutub?“ (Kirik & Teoloogia, nr 18/ 13.4.2012) kirjeldab doktor Toomas Paul oma rohkem kui poole sajandi pikkuse vaimuliku teenimise perioodil aset leidnud muutusi Eesti luterlikus liturgilises traditsioonis, täpsemalt kirikupühade kombestikus. Suurel Reedel ei pühitseta paljudes kogudustes enam armulauda ja kirikuliste hulk kuivab kokku, kunagise ülipopulaarse surnutemälestuspüha asemel on kirikukalendris Igavikupühapäev või Kuningas […]

Jõuluõhtu (Jh 1:12; Rm 8:14-17)

„Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile kes usuvad Tema nimesse.“ (Jh 1:12) „Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!“ Seesama Vaim tunnistab koos […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English