Marko Tiitus

Marko Tiitus has written 12 posts for K&T

Väljapoole sirutumine (Mt 11:25-26)

“Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.” (Matteuse 11:25–26) Kallid kaasteelised! Me alustame täna siin Toomkiriku võlvide all, Jumala Sõna ja sakramendi osaduses, lauldes ja […]

Ärgem jätkem end ilma õpetajast

Marko Tiitus Tänavusele teadmiste päevale eelneva esmaspäeva Vikerraadio hommikumõtiskluses rääkis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku liige, näitleja ja lavastaja Indrek Sammul õpetajate rollist inimese eluteel. Sünnist surmani ümbritsevad meid õpetajad, kelle abil omandame eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Esimestel eluaastatel õpetavad ema ja isa meid tassist jooma ning lusikaga putru sööma, jalgrattal tasakaalu hoidma […]

Mõtteid haridusest ja kasvatusest

Mõtteid haridusest ja kasvatusest, väärtuste kujunemisest jagab EELK haridusassessor Marko Tiitus Ly Ehini ja Tiiu Kuurme poolt läbiviidud intervjuus. Mille eest olen tänulik ja millest saan tuge, kui mõtlen oma kasvamise ajale? Mõlema küsimuse puhul nihkub vastuse fookusesse kes, mitte niivõrd mis. Aeg ja olud, kus ma kasvasin – brežnevlikud loosungid, Mustamäe paneelelamu üheksas korrus […]

Nõudkem jumala armu (Lk 18:31–43)

„Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.“ Aga nemad ei […]

Ta julgustab meid üksteist kuulama (Ap 2:1-41)

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile […]

Jutlus ülestõusmispühaks (Ho 6:1–3)

„Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meil nagu vihm, […]

Vaimulikuks valmistumisest

Kompetentsivaldkonnad kui vaimulikuks valmistumise väljundid Allan Kährik, kes pidas 2008. aasta vaimulike konverentsil ettekande teemal „Vaimuliku valmimisest ja tema professionaalsest koolitusest“, tuletas meelde aasta varem toimunud konverentsi töötuba, kust oli jäänud kõlama mõte, et vaimulike ettevalmistamiseks oleks vaja kloostri tüüpi kooli. Leiti, et üliõpilane tuleb vabastada olmemuredest, luua talle õppimistingimused ning samas siduda teoloogiaõpingud tihedamalt […]

Palve Jeesuse nimel (Jh 16:23-33)

„„Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile […]

Kasuta oma armuande teenimiseks (Rm 12:6–16)

„Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. […]

Kõige tähtsam elu kestel kõigi jaoks on inimlikkus (Rm 12:2, Mt 3:1–2)

„Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muunduge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.“ (Rm 12:2) „Aga neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal.““ (Mt 3:1–2) Taasiseseisvuspäeva eel ja järel on mind kummitanud laul inimlikkusest, mille […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English