Mareile Lasogga

Mareile Lasogga has written 1 posts for K&T

Orienteerumistähised eetilis-teoloogilise otsuse kujundamiseks, lähtudes näitena erimeelsustest, kuidas hinnata kristlikust vaatepunktist homoseksuaalsust

Sissejuhatus Nii ühiskondlikult kui kiriklikult arutletakse praegusel ajal tugevamal määral seksuaaleetiliste küsimuste üle. Seejuures mängib kiriklikult rolli eriti küsimus, kuidas peaks hindama kristlikust vaatepunktist samasoolist armastust ja mida see tähendab homoseksuaalsete kooselude jaoks. Järgnevalt trükitud tekst on kujundatud nõnda, et see argumenteerib üldisematest eetilis-teoloogilistest kaalutlustest lähtudes üksikjuhtumi suunas. See pakub metateoreetilise juhise eetilise otsusekujunduse kui […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English