Mare Palgi

Mare Palgi has written 8 posts for K&T

Hommikupalvused

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! Aga üle selle kõige olgu armastus – see on täiuslik side! (Kl 3:12–14) Seda kirjakohta loetakse sageli laulatusel […]

Rahulik minek (Lk 10:25-37)

“Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: “Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?” Aga Jeesus ütles talle: “Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui […]

Hetk enne päikesetõusu (Js 60:1–6)

„Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Tõsta oma silmad ja vaata ringi: nad kõik kogunevad, tulevad […]

Metsviigipuude vääristaja (Am 7:10–15)

„Amasja, Peeteli preester, läkitas siis Iisraeli kuningale Jerobeamile ütlema: „Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Maa ei suuda taluda kõiki tema sõnu. Sest Aamos on öelnud nõnda: Jerobeam sureb mõõga läbi ja Iisrael viiakse vangi, ära omaenese maalt.“ Ja Amasja ütles Aamosele: „Sina, nägija, mine, põgene Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal! […]

Halli helge

Sajab, jälle sajab. Suveriideid saab selga tõmmatud pigem põhimõtte kui soojakraadide pärast. Üks tuttav mainis, et ta ei mäleta varasemast aastat, mil maasikaid korjates oleks sõrmed nõnda külmetanud (ja ta on näinud palju suvesid!). Ise tahan mitmendat päeva korjata pärnaõisi, aga näe, jälle sajab. Heinakuu keskpaigast tagasi vaadates võib soojad ja päikeselised päevad ühe käe […]

Rahulik roheline aeg (Õp 30:7–9)

„Kaht asja ma palun sinult, ära neid mulle keela, enne kui ma suren: pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna, toida mind aga vajaliku leivaga, et ma küllastudes ei hakkaks salgama ega ütleks: „Kes on Issand?“ või et ma vaeseks jäädes ei hakkaks varastama ega patustaks oma Jumala nime vastu.“ […]

Missa ordinaariumi vormelite taust ja tähendus

Kui varajase kristluse aegadest pärineb ütlemine unus Christianus nullus Christianus, siis kaasaja religioossust iseloomustavaks väljendiks peetakse eelmisele vastandlikku believing without belonging. Jeesus seadis armulaua ööl, mil ta ära anti. Tema kogudus oli laiali pudenemas: Juudas oli Jeesust ära andmas, Peetrus teda salgamas, ülejäänud jüngrid tema juurest põgenemas. Sel murenemise ja hajutamise hetkel andis Jeesus oma […]

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja Eeva Eedeni rohuaiast välja. Seal seisid küll kaks inimest kõrvuti, kuid siiski üksi, hüljatuina, teispool paradiisi väravaid. Nad pidid ise enda eest seisma, valu tunda saama, palehigis tööd tegema ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English