Madis Kolk

Madis Kolk has written 2 posts for K&T

Vaimulikud Eesti aja- ja kultuuriloolises näitekirjanduses

Kanadas elanud luteri pastor Karl Raudsepp on oma raamatus „Ristiga märgitud“ heitnud ette, et olgugi eesti kirjanduses kujutatud rohkesti vaimulikke, eriti luteri õpetajaid, pole seda peaaegu kunagi tehtud adekvaatselt: „Suurem osa vaimuliku kujusid on loodud sihilikult negatiivselt või karikatuuris või siis ebaloomulikult idealiseeritud“ (Raudsepp 1982). Ka viimasel aastakümnel Eestis üha populaarsemaks muutunud algupärase aja- ja […]

Eesti teatri religioossusest

Eestlane on uuringute kohaselt üks vähemreligioosseid rahvaid maailmas. See ei tähenda muidugi automaatselt ateismi, sest maailmakõiksusest kõneldes kohtab eestlase käibes n-ö loodusteaduslikult mõõdetavate argumentide kõrval palju ka ebausku ja esoteerikat, tervemõistuslikust agnostitsismist rääkimata. Kõigele sellele lisaks on aga statistiliselt kinnitatud tõsiasi ka eestlase vankumatu teatriusk, olgu põhjuseks siis esimesest rahvuslikust ärkamisajast alguse saanud traditsioon sel […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English