Tiina-Helje Veisserik

Tiina-Helje Veisserik has written 1 posts for K&T

Lugejakiri: Vastandlikud komponendid suuremast maailmapildist?

Hiob-Nõmmik-Hiobi dispuut on ärgitanud kaasa mõtlema. Nii sõnum kui ka selle mõistmine on alati kontekstist sõltuvad. Mitmed eriti südant tabavad ja oma ringis mõjusad tekstid võivad väljaspool luterlikku konteksti sisenenule küsitavateks muutuda. Kirik & Teoloogia artiklitele klõpsanud eesti kristlasele on uusvaimsuste kiire kasvu, globaliseerumise ning kiriku marginaliseerumisprotsessi taustal raskelt mõistetavad ainult luterlikku konteksti meeles pidavad […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English