Luterlik Maailmaliit

Luterlik Maailmaliit has written 20 posts for K&T

Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine (3. osa)

Loe dokumendi esimest osa siit ja teist osa siit. 3. Misjoni praktika3.1. Misjon kui kogu kiriku ülesanne3.2. Misjonikiriku tegevus3.2.1. Tunnistav osadus3.2.2. Oikumeenilineosadus3.3. Misjoni uued proovikivid ja võimalused3.3.1. Misjon „ilmamaa äärteni“3.3.2. Misjon ja infotehnoloogia3.3.3. Misjoni ressursid3.3.4. Misjoni palverännak Kokkuvõte 3. OSA MISJONI PRAKTIKA „Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta […]

Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine (2. osa)

Loe dokumendi esimest osa siit. 2. Misjoniteoloogia2.0. Sissejuhatus2.1. Jumala missioon2.1.1. Jumala missioon loojana2.1.2. Jumala missioon lunastajana2.1.3. Jumala missioon pühitsejana2.2. Kirik missioonil ehk misjonikirik2.2.1. Misjon kuulub kirikuks olemise juurde2.2.2. Misjon toimub Sõna jõul ja Vaimu juhatusel2.3. Misjoni teoloogilised mõõtmed2.3.1. Misjon kui uuenemine, lepitus ja võimestamine2.3.2. Misjon kui holistlik kontekstitundlik tegevus2.4. Teoloogia, kontekst ja praktika 2. OSA […]

Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine (1. osa)

Sisukord EessõnaTänuavaldusSissejuhatus1. Misjoni kontekstid1.1. Misjoni kontekstide eristamine ja kirjeldamine1.2. Kontekste määratlevad hääled1.3. Maailmas toimuvate muutuste mõju üleilmsetele ja kohalikele kontekstidele1.3.1. Üleilmastumise mitmetahuline mõju 1.3.2. Tehnoloogia 1.3.3. Tervis 1.3.4. Vägivald maailmas1.3.5. Religioon, kultuur ja poliitika 1.4. Kontekst ja teoloogia2. Misjoniteoloogia2.0. Sissejuhatus2.1. Jumala missioon2.1.1. Jumala missioon loojana2.1.2. Jumala missioon lunastajana2.1.3. Jumala missioon pühitsejana2.2. Kirik missioonil ehk misjonikirik2.2.1. […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [3. osa]

Üleeelmisel nädalal ilmunud esimeses tekstiosas oli teemaks diakoonia kontekst ja diakoonia identiteet. Eelmisel nädalal sai alguse diakoonia praktika käsitlemine. Käesolevas numbris see jätkub. Alateemadeks on diakooniatöö osapooled, diakooniaõpe, diakoonia ja arengutöö, prohvetlik diakoonia, diakoonia ja kuulutus, diakoonia ja diapraktika, diakoonia käitumisjuhendi alusväärtused. Ka diakoonia praktikale pühendatud tekstiosa lõpeb küsimustega järelemõtlemiseks. Uurimusdokument lõpeb erialaste terminite lühisõnastikuga. […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [2. osa]

Eelmisel nädalal ilmunud tekstiosas käsitleti diakoonia konteksti ja diakoonia identiteeti. Käesoleval ja tuleval nädalal on teemaks diakoonia praktika. Alateemadeks on seekord diakoonia eesmärk, diakooniatöö põhisuunad, diakoonia praktika avaldumisvormid ja diakoonia meetodid. III osa Diakoonia praktika 1. Diakoonia eesmärk Teatmikus „Dictionary of Ecumenical Movement“ on diakoonia kohta esitatud järgmine määratlus: „[I]nimeste vajadustest lähtuv kristlaste vastutustundlik evangeeliumi […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [1. osa]

Diakoonia kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine LML-i panus diakoonia mõistmisesse ja praktikasse SisukordEessõnaTänuavaldusSissejuhatus I osa: Diakoonia kontekst     1. Miks on vaja konteksti lugeda?     2. Kohalik kontekst ja üldised suundumused     3. Diakooniatöö muutuvad kontekstid     4. Lootusetuse ja lootuse keerised     5. Igas kontekstis esinevad eksistentsiaalsed proovikivid     Küsimused järelemõtlemiseks II osa: Diakoonia identiteet […]

Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – rahvusvahelise suurkonverentsi ametlik kokkuvõte ja avaldus

2.–4. mai 2018 toimus Berliinis kõrgetasemeline rahvusvaheline suurkonverents  „Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – avalik teoloogia üleilmses kontekstidevahelises dialoogis“, mille korraldasid Luterlik Maailmaliit, Berliini Evangeelne Akadeemia, Saksa evangeelne humanitaarabi organisatsioon Brot für die Welt ja Rootsi evangeelne luterlik kirik. Konverents oli jätkuks Luterliku Maailmaliidu uurimusprotsessile „Kirik avalikus ruumis“, mille tulemused on sõnastatud 2016. aastal […]

Kirik avalikus ruumis, 2. osa

Eristusega seotud probleemid Jumal valitseb nii ilmaliku kui ka vaimuliku valdkonna üle. See tähendab, et Jumala tõotus sellele maailmale ja Jumala tegevus selles maailmas hõlmab tegelikkuse kõiki aspekte. Kirik on kutsutud tutvustama Jumala armastust selles maailmas sõna ja teoga. Seega kui kirik näeb ilmalikus valdkonnas ebaõiglust ja rõhumist, peab ta selle vastu sõna võtma, nõrkadele […]

Kirik avalikus ruumis, 1. osa

Sisukord Eessõna. Martin Junge 1 Sissejuhatus Ülemaailmne arutelu religiooni avalikust rollist Kiriku roll avalikus ruumis põhineb Jumala tegevusel maailmas Dokumendi eesmärk ja ülesehitus 2 Avalik ruum kui õiglane koht kõigile Õiglane koht kõigile Avalik ruum – tegelikkus Ujuvad piirid Kirikuhooned kui avalik ruum 3 Kirik avalikus ruumis – luterlik perspektiiv Jumala armu poolt vabastatud – meie […]

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 2. osa

3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval (30) Piiblit ei saa lugeda ilma tõlgendamata. Isegi kui me ei julge minna nii kaugele nagu Luther ja muuta piibliraamatute kaanonit, tegeleme lugemise käigus alati hermeneutikaga. Seega ei ole küsimus selles, kas tõlgendada või mitte, vaid pigem: „Milline tõlgendus on tänapäeval kehtiv luterlik tõlgendus?” Sellest küsimusest kasvab välja rida mõttekohti, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English