Liina Eek

Liina Eek has written 2 posts for K&T

Minu õigeusk

Sissejuhatus Sel kevadel kaitsesin Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö teemal „Tänapäeva eestikeelsete õigeusklike katehheesist ja uskumustest“. Ühest küljest on see täiesti tavaline akadeemiline doktoritöö, mis põhineb originaalandmetel ja nende alusel publitseeritud artiklitel, kuid teisest küljest on see ka väga isiklik lugu, kus on peidus mitmekümne õigeuskliku inimese elud ja lood, kogemused ja mõtted. Võiks öelda, et […]

Sarjas „Mitut usku Eesti“ ilmus õigeusule pühendatud kogumik

2015. aasta lõpus ilmus Tartu Ülikooli Kirjastusest sarja „Mitut usku Eesti“ neljas kogumik, mille teemaks on õigeusk Eestis. Kuna end õigeusklikuna määratlevaid inimesi on 2011. aasta rahvaloenduse andmete järgi 16% kogu Eesti üle 15-aastastest elanikest, ületades sellega isegi luterlaste arvu, siis polnud selline teemavalik sugugi juhuslik. Vaatamata sellele, et õigeusklikke on nii palju ja sugugi […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English