Lennart Käämer

Lennart Käämer has written 2 posts for K&T

Ärkvelolemise eraklus

Mida tehnokraatlikumaks muutub ühiskond, seda eksootilisem näib võimalus irduda selle õukondlikust melust. Kui varasemalt piisas sotsiaalsete suhete läbilõikamiseks enesesse pöördumise eesmärkidel füüsilisest eraldumisest, siis kaasajal on see tänu erinevatele sotsiaalvõrgustikele üha keerulisem. Võib ju küll mõneks ajaks vahetada argipäevase linnakeskkonna välja soode ja rabade vastu, kuid kui igast oma tegemisest riputada uuelt nutitelefonilt pilt Facebooki […]

Uku Masingu lunastus tervemõistuslikkusest

Ilmutus ja pühadus Uku Masingu religioonikäsitluse aluseks on arusaam universaalsest ürgilmutusest inimsoo algperioodil, mida ta nimetab ka sümbiootiliseks faasiks. Ürginimese elutunnetuse mõistmisel on Masing võtnud aluseks hüpoteesi, mille järgi samastub see väikelaste ja põlisrahvaste omaga. See tähendab, et ürgsele elutundele oli omane intuitiivsus, elav kujutlusvõime ning kausaalseid sidemeid loova mõtlemise puudumine. Samuti ka teadvuse ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English