Lea Kärson

Lea Kärson has written 1 posts for K&T

Ühtaegu varjatud ja lähedane (Jh 3:1–15)

„Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.“ Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English