Lazar Gulkowitsch

Lazar Gulkowitsch has written 2 posts for K&T

Ajalugu kui ideede lugu, Vana Testamendi ja juutluse ajaloo näitel, 2. osa

II Juutluse ajalugu kui juutluse mõistete ajalugu Historiograafia meetodeid on sama palju kui ajaloolasi. Kõik need püüdlevad ajaloo mõistmise poole, nende sündmuste, mis moodustavad ta aine, interpreteerimise poole, talle aluseks olevate, põhiliste seaduste leidmise ja teadmiste omandamise poole selle kohta, mis on ajaloo liikumapanevad jõud. Ajalool on nii palju tahke, et see võib varustada igasugust […]

Ajalugu kui ideede lugu, Vana Testamendi ja juutluse ajaloo näitel, 1. osa

Saateks Aastail 1934–1941 elas Tartus ja töötas Tartu ülikoolis juudi soost teadlane Lazar Gulkowitsch (1898–1941), juhatades kuus aastat juudi teaduste õppetooli filosoofiateaduskonnas. Tema enneaegne surm ning nii kommunistlik kui ka natsiokupatsioon Eestis katkestasid lootustandva filoloogilise ja filosoofilise töö. Ehkki mõned tema publikatsioonidest on leidnud vastukaja tähtsatelt juudi ja Saksa akadeemikutelt juba 1930. aastatel, on tema […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English