Kristiina Jõgi

Kristiina Jõgi has written 2 posts for K&T

Arvesta Jumalaga (Jr 26:12–16)

Piiblis on kolm suurt kirjaprohvetit: Jesaja, Jeremija ja Hesekiel. Nende prohvetite ennustused on raamatuna üles kirjutatud. Jeremija dikteeris  Jumalalt saadud ennustused Baaruki nimelisele kirjutajale, et neid rahvale ette loetaks ja neis olevat arvesse võetaks. Suuliselt esitatud kuulutustega ei olnud tal olnud edu, sest rahvast pahandas see, mis ta rääkis. Ehk on kirjasõnast rohkem kasu. Kui […]

Kas on kasulik valida elu? (Ml 3:13–18)

„Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Mida me su kohta oleme rääkinud?” Te ütlete: „Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English