Kaisi Pillart

Kaisi Pillart has written 1 posts for K&T

Olümpiaadiessee: Mida on ajaloost õppida ajatu kohta?

Vägevad impeeriumid lagunesid ning iidsed dünastiad asendusid senitundmatute suguvõsadega – sel põhjusel võib ajalugu pidada muutlikuks. Tihti surevad uute nähtuste tekkel vanad välja. Religioonid seevastu on jäänud püsima ka epohhiloovate sündmuste käigus. Bütsantsi langemine ei teinud lõppu kristlusele ning mongolite purustustöö Bagdadi linnas 1258. aastal ei likvideerinud islamit. Mitmetes usundites on sajandeid väärtustatud muistseid tarkuseteri, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English