Kirikute Maailmanõukogu

Kirikute Maailmanõukogu has written 3 posts for K&T

Jumal kutsub meid palvesse ja ligimest vastu võtma

Kirikute Maailmanõukogu palvenädala materjalid. Loe palvenädala kohta siit.Esimene päev. Jumala kutsutud „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid“ (Jh 15:16a)Jumal kutsub Aabrahami (1Ms 12:1–4)Jeesus kutsub esimesed jüngrid (Jh 1:35–51) Meditatsioon Teekonna algus on inimese ja Jumala, loodu ja Looja, aja ja igaviku kohtumine. Aabraham kuulis kutset: „Mine sellele maale, mida ma Sulle […]

Oikumeenilise palvenädala kaheksa mõtisklust ja palvet

Palvenädala tekstid on tänavu koostatud Indoneesias. Esimene palvepäev Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! (Am 5:24) Am 5:22-25 Lk 11:37-44 Mõtisklus Kristlased võivad olla innukalt pühendunud palvele ja jumalateenistusele, kuid mitte hoolida vaestest ja häbimärgistatutest. Vahel me palvetame kirikus, kuid rõhume samal ajal oma kaasinimesi või kurname keskkonda. Indoneesia kristlased tunnistavad, […]

DOKUMENT: Arusha üleskutse elada Jeesuse jüngrina

Kirikute Maailmanõukogu maailmamisjoni ja evangeliseerimise konverents, 8.–13. märts 2018, Arusha, Tansaania 13. märts 2018 Elu Vaimus: üleskutse muutuvaks ja muutvaks jüngerluseks Kirikute Maailmanõukogu maailmamisjoni ja evangeliseerimise konverents toimus Arushas Tansaanias 08.–13.03.2018. Konverentsil osales üle 1000 misjoni- ja evangeliseerimistööga seotud inimese, kes esindasid erinevaid kristlikke traditsioone kõikjalt maailmast. Tähistasime rõõmuga Jumala Püha Vaimu eluandvat liikumist ka […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English