Kerttu Männiste

Kerttu Männiste has written 1 posts for K&T

Enam kui esemed. Religioonidega seotud pärandi eksponeerimine ja kasutamine muuseumides

2013. aastal jõustunud Eesti muuseumiseadus defineerib muuseumiinstitutsiooni ja selle tegevusväljad järgnevalt: „Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus, mis ei taotle majanduslikku kasumit, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English