Kerstin Kask Kadri Lääs

Kerstin Kask Kadri Lääs has written 2 posts for K&T

Diakooniatööst Soomes. Ülevaade uuest uuringust

Jouko Kiiski, Diakoniatyöntekijä – rinnallakulkija ja kaatopaikka. Diakoniabarometri 2013 („Dakooniatöötegija – kõrvalkõndija ja prügila. Diakooniabaromeeter 2013“), Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 33, Helsinki: Unigrafia, 2013, 1–111. Mitme uurimuse kohaselt on diakooniatöö inimeste jaoks üks oluline põhjus kuuluda Soome Evangeelsesse Luterlikku kirikusse. Vaatamata sellele on diakooniatöö sisu paljudele tundmatu. Kujutlus sellest võib olla ühekülgne või lausa vale. Diakooniabaromeeter käsitleb […]

Vajame visiooni, mis vaimustaks

EELK Kirikukogu võttis 24. aprillil 2012 vastu põhjalikult täiendatud ja muudetud arengukava. Quo vadis, EELK? Ärikonsultandid eristavad kahte tüüpi juhtimist: taktikalist ja strateegilist. Need kaks omadust langevad väga harva ühe juhi puhul kokku. Nii ongi meil organisatsiooni juhtimas emba-kumba, kas mänedžeri või eestvedaja tüüpi juht. Mänedžeri jaoks, kes on taktikalise juhtimisstiili esindaja, on põhiküsimus selles, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English