Kerstin Kask

Kerstin Kask has written 22 posts for K&T

Valvsuse aeg, tegus aeg (1Ts 5:2–11) 

„Te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek“, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju […]

Paastuaja palvus

Tänane mõtisklus on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose koguduse õpetajalt ja Kirik & Teoloogia toimetuse liikmelt Kerstin Kaselt ja sõlmib ilmekas vormis kokku alguse ja otsa, looja ja loodu ning eluvee allikad. Andres Õie abil valminud videomõtisklust kuulates-vaadates vilksatavad silme eest läbi pildid kõrbest, mis eluvee puudutusest ellu ärkab ja roheliseks muutub. Kerstin Kask (1973) […]

Julgus rääkida, julgus teha, julgus armastada (1Jh 3: 11-18)

„Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mispärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud […]

Hinnaline vääriskivi (Lk 6:36–42)

Jeesus ütles: „Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõist­ke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antak­se andeks! Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputa­tud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse […]

Usaldus ja tormi vaigistamine (Mt 8:23–27)

„Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!” Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja […]

Otsustamise vabadus. Palume kutsele vastust (Lk 9:57–62)

„Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: „Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.“ Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.“ Teisele ütles ta: „Järgne mulle!“ Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!“ Ent […]

Jumala riik on lähedal (Lk 10:1–12)

„Pärast seda määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega […]

Oleme kutsutud Jumalat oma andidega teenima (Mt 24:14–29)

„Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.  Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.  Nõndasamuti ka kaks talenti saanu […]

Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse (Mt 16:13–19)

„Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?” Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.” Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” Jeesus vastas talle: […]

Kristuse armastuse puudutus (5Ms 13:1–5)

„Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele mi­dagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tun­nustähe või imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!”, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English