Kenneth Mtata

Kenneth Mtata has written 1 posts for K&T

Ulatuslik ja laiapõhjaline siseriiklik lepitusdialoog: kiriku roll Zimbabwes

Ülevaade Riikide sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku õitsengu potentsiaal on tihedalt seotud nende võimega tulla edukalt toime möödaniku vägivaldsete konfliktide põhjustatud valulike kogemustega. Riik võib määratleda oma tulevikku, lähtudes mineviku konfliktide võitjate võimust, või võttes aluseks mõistmisest ja laiapõhjalisest siseriiklikust dialoogist lähtuva suuremeelse ja armulise lähenemise. Viimane on tagatiseks jätkusuutlike ja heal järjel riikide tekkele, kus […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English