Katrin-Helena Melder

Katrin-Helena Melder has written 6 posts for K&T

Teekonna algus. Jutlus advendiaja 1. pühapäevaks AD 2019 (Sk 9:9–10)

„Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. /…/ Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.“ (Sk 9:9–10) Armsad õed ja vennad Kristuses, veebiajakirja Kirik & Teoloogia lugejad! Soovin teile kõigile […]

Koguduse ülesehitus ajalike muutuste ja ajatu evangeeliumi keskel

Muutused on elu loomulikuks osaks ja suuresti on nende põhjuseks meie enda ja kaasinimeste tehtud valikud ja otsused. Igapäevaelu muutuste seas on neid, mida tervitame ja võtame omaks heal meelel ning loomulikult, kuid on ka muutusi, mida on raske aktsepteerida, nendega arvestada ja kaasa minna. Igas muutunud ja uues olukorras tuleb aga jätkuvalt leida ka […]

Keele kahesus ja pääste (Jk 3:2–12)

„Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu. Kui me paneme aga hobusele suitsed suhu, et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime kogu hobust. Ennäe, ka suuri ja rajutuulte aetud laevu juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab. Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb […]

Usutav usk

21.-22. jaanuaril koguneb Roostal EELK vaimulike korraline konverents, mis on konverentsi korraldavale, selle koosseisu juhatusele, viimaseks ülesandeks. Istungjärgu teema tuleneb meie kiriku peapiiskop Andres Põderi välja kuulutatud usuaastast – „Usutav usk“. Usuaastast lähtuvalt käsitles möödunud aasta oktoobris Nelijärvel seda teemat ka meie kiriku teine suur konverents – EELK juhatuse esimeeste konverents. Usu küsimus on kirikus […]

Palve on võti Jumala südamesse (Mt 6:7-13)

“Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu […]

Jumala poole pöördudes (Js 6:1–13)

„Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English