Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi has written 3 posts for K&T

Mõnikord on vaja väga suurt julgust

Mõnikord on vaja väga suurt julgust, et välja öelda oma arvamus, mida sa tegelikult ühest või teisest asjast arvad. Mõnikord on vaja väga suurt julgust ja lisaks tarkust, et tunnistada enesele, mida sa tegelikult tahad. Ja mõnikord on vaja suurt julgust, et kahe eelneva põhjal tegutseda oma südametunnistuse järgi. – Need on ammu tuntud ja […]

Eestist, õigusest ja õiglusest. Dialoog õiguskantsleriga.

Eesti Vabariigi sünnipäeva künnisel, ühel talvisel päeval toimus õiguskantsler Indrek Tederi (I.T), näitleja ja laulja, lavakooli professor Tõnu Tepandi (T.T) ja lavastaja ning Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Katri Aaslav-Tepandi (K.A-T)  mõttevahetus Eesti riigi ja algprintsiipide, õiguse ja õigluse teemadel. Püüd oli ületada arginegatsioonist tulenevaid mõttekonstruktsioone, eelarvamusi, korrastada oma mõtlemisi, teisisõnu vaadata tänase Eesti riigi […]

Tartu rahu sõnum

Ajalugu on ka inimeste lugu. Otsustavad hetked, mis mõjutavad rahvaste ja riikide saatust, on oma toimumishetkel inimeste koos loodud sündmused, sageli lühihetkelised, asjade loomuliku käiguna paistvad. Alles tagantjärgi ära tuntud kui võimsad plahvatused, edasiviivad otsused, inimeste ja rahvaste saatust määravad valikud. Nende tähendust ja suurust saavad hinnata tulevased põlved. Eesti üheks määravaks sündmuseks on 2. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English