Katri Aaslav-Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi has written 38 posts for K&T

Eesti on valmis sõjapõgenikke aitama. Intervjuu sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplani Katri Aaslav-Tepandiga

Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva vaimse tervise osakonna nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi pingutas 8. märtsil ülikiires päevakavas aja leidmiseks, et Eesti Kirikule antud intervjuus selgitada sõjapõgenike vastuvõtmisega seonduvat. Liina Raudvassar  (ajaleht Eesti Kirik): 28. veebruaril, mil sõda Ukrainas oli kestnud mõned päevad, kirjutasite koguduste töötegijatele saadetud kirjas, et esimesed sõjapõgenikud on Eestisse saabumas. Nüüd on esimesed põgenikud kohal. […]

Aruanne „hingehoiu“ kaplanaadilt

Enne veel, kui alustan aruannet, selgitan oma lähtepunkti. Töös haiglakaplanina ja sotsiaalministeeriumi vanemkaplanina  puutun igapäevaselt kokku hingehoiutöö sisu selgitamisega, initsieerimise ja korraldamisega, olles samal ajal korraga nö eesliinil kui ka staabis. Mõlemad ülesanded täiendavad üksteist, inspireerivad ja on kohati segavad. Mõnikord on tunne, et ööpäev  on liiga lühike ja silmapiiril eesmärgid–tulemused liig kaugel. Jah, hingehoiust […]

Rahu kiirgus (Mt 5:38–45)

„Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki – jäta talle ka kuub!Ja kui keegi sunnib sind […]

Seal, kus sünnib kirgastumine (Lk 9:28–36)

„Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas […]

Uskumine teeb inimese õnnelikuks ja tänulikuks, rõõmsaks

Viimasel poolaastal on mind tabanud lugemiskirg. Eks siin ole oma osa ka kogu meie üldisel pandeemiaolukorral. Lähedaste ja sõpradega kokkusaamised puuduvad, muidugi helistame ja vestlused pereliikmetega on tihenenud ja pikenenud. Aga ikka, hing on janus päris suhtlemiste, päris kohtumiste, ühiste tegemiste ja rääkimiste järele. Raamatud on tõepoolest suureks leevenduseks ja kosutuseks ses eraldusajas, meile antud […]

Jutlus ordinatsioonipäevaks Usupuhastuspühal (Ne 8:1-12)

„Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese Seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Ja preester Esra tõi Seaduse koguduse ette, niihästi meeste kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu esimesel päeval. Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, […]

Aeg antud elada. Ettekanne Dementsuse Kompetentsikeskuse teabepäeval

Ettekanne on peetud Dementsuse Kompetentsikeskuse teabepäeval “Professionaalsuse, seaduslikkuse ja inimlikkuse haprad piirid” 17. septembril käesoleval aastal. Elu ja surma teemad puudutavad inimese eksistentsi kõige sügavamaid küsimusi. Meditsiinieetikast on tänasel päeval saanud ühiskonna huvi tulipunkt. Teemad nagu kuratiivse ravi lõpetamise otsused, palliatiivravi võimalused, elulõpu ravi, eutanaasia, õigus ravist keelduda, õigus surra, vegetatiivse seisundi käsitlus – need on  emotsionaalselt äärmiselt laetud teemad.   Vanas […]

„Vii meid välja meie hirmudest ja kahtlustest!“ (2Ms 3:9–15)

„Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!“ Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?“ Aga tema kostis: „Mina olen sinuga, ja […]

„Me oleme teel Taevariigi poole“ (Am 8:4–8; Mt 13:44–46)

„Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate maal teha hädalisele lõpu, öeldes: „Millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks, ja petta väärade vaekaussidega, et saaksime osta raha eest viletsa ja sandaalipaari eest vaese, ja müüa vilja pähe aganaid?“ Issand on vandunud Jaakobi […]

Teenimatu arm (5Ms 7:6–8)

„Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English