Kari Latvus

Kari Latvus has written 2 posts for K&T

Karitatiivse diakoonia mõiste sünd (2. osa)

Artikli sissejuhatav osa (K&T nr 33/ 27.7.2012) piiritles ülesannet, vaatles diakoonia mõiste kasutamist rahvusvahelises kiriklikus diskussioonis ning andis ülevaate diakoonia mõiste uuemast uurimisest, mis on näidanud, et erinevalt tänasest tavakasutusest ei ole Uue Testamendi ja teiste antiiksete tekstide kohaselt diakoonia mõistel karitatiivse teenimise tähendust. Artikkel jätkub ajaloolise materjali analüüsi ning arutlusega selle tulemuste üle. II […]

Karitatiivse diakoonia mõiste sünd (1. osa)

I Sissejuhatus Ülesanne Käesolev artikkel selgitab karitatiivse diakoonia mõiste sünnilugu. Lisamääratlusega „karitatiivne“ täpsustatakse ülesande konteksti, kus mõiste keskseks sisuks on ligimese aitamine. Ulatusliku ligimesearmastuse ja puudustkannatajate aitamisega seotud ilmingu puhul piirdub käsitlus ainult ühe, ehkki keskse mõiste analüüsiga. Tänapäeval väljendatakse mõistega diakoonia peaaegu eranditult selle mõiste karitatiivsesse tähendusvälja kuuluvat. Aga kuidas on sellise tähenduseni jõutud? […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English