Kalle Rebane

Kalle Rebane has written 3 posts for K&T

Jumala armus lepitatud elutöö Mt 25:31–46

„Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, […]

Damaskuse kiri, 2. osa

Avaldame Kalle Rebase tõlgitud Damaskuse kirja teise osa. Esimest osa koos sissejuhatuse ja dokumendi sisukorraga vaata siit. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et järgnevas on tekst jagatud lehekülgedeks (rasvaste numbritega) ja ridadeks, ent kuna lehekülgede kunagine numeratsioon on uurimise käigus osutunud ekslikuks, siis järgib siinne järjekord (8, 19, 20, 15, 16, 9, 10, 11, 12, 13, […]

Damaskuse kiri, 1. osa

Eessõna Damaskuse kirja tõlkele Qumrani kirjanduse hulka kuuluv Damaskuse kiri on selles mõttes eriline, et teadusmaailmas oli see teada ammu enne Surnumere koobaste leide. Tänu suhteliselt heale säilivusele[1] ja hõlpsale veeritavusele, sest kunagiste kirjutajate käekiri on üsnagi korrektne, näen selles dokumendis head sissejuhatust neile, kes tahavad Qumrani kirjanduse uurimisest aimu saada. Damaskuse kiri on säilinud […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English