Kalle Kasemaa

Kalle Kasemaa has written 1 posts for K&T

Jumala ainulisuse saladus (Rm 16:25–27)

Armulise, helde Jumala nimel. Me kuulame Pühakirja sõna Rooma kirjast,  16. peatüki salmidest 25–27. Apostel Paulus kirjutab seal nõnda: „Ent sellele, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse jutluse järgi selle saladuse ilmutust mööda, mis on olnud igavesest ajast varjul, aga nüüd on saanud avalikuks ja on prohvetite kirjade kaudu igavese Jumala käsul […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English