Kadri Ugur

Kadri Ugur has written 5 posts for K&T

Vanaisa tundmatud valikud

On aeg valida ja olla valitud. Valida välja, olla välja− või äravalitu, olla valitud valitsema, olla valitud ja valida valitseja. Valida vastutajad, ise vastutada. Lasta ennast valida ja siis valijate ees vastutada. Kristlastena meelitame me ennast mõttega, et Lunastaja on meid valinud paljude kutsutute seast. Ja et meil on võimalus toimida nagu Maarja Magdalast, kes […]

Argiäng ja kirik – selges keeles

Kuidas sai maailmast nii karm paik ja miks ei leia inimesed halastavat ja armulist tuge kirikust? Kus on põhjused ja kus peidavad ennast lahendused? Ma kirjutan täna religioosses mõttes väga lihtsatest inimestest. Sellistest, kes ei õpi teoloogiat ega unista ordinatsioonist ja kelle jaoks kolmainus Jumal on isa või vend või lihtsalt Suur Poiss. Või kes […]

Vaimulik ilmalikus kultuurikontekstis: meediasuhtluse mõõtmed vaimuliku ametis

Kirikus töötav inimene, olgu pühitsetud või pühitsemata, teab kommunikatsioonist ja suhtlemisest nii mõndagi. Jumala Sõna kuulutamine eeldab klassikalise kommunikatiivse protsessi üsna head tundmist. Ent kuulutajana on üks meist paratamatult andekam kui teine. Tänane kommunikatiivne reaalsus on aga eemaldunud klassikalisest teavitaja-sõnum-vastuvõtja-mudelist. Viimane kannatas huvitaval kombel välja võrdluse kirikuruumiga, kus sõnumi edastaja/vahendaja ja vastuvõtja rollid üksteisest väga […]

Meedia ja kirik samas lauses, väikese vihjega ajalukku

Sellele artiklile fookuse leidmine osutus põnevalt vaevaliseks. Ehkki olen valmis kriitiliselt suhtuma nii meediasse kui kirikusse, ei ole kiriku ja meedia suhete kriitiline analüüs siiski antud hetkel eriti päevakohane. Kui poleks hingedepäeva ja Pussy Riot’i piigade jätkuvat kohtuprotsessi, ei leiaks meedia vist põhjust kirikut nimetadagi – aga kas see läheb pigem meedia või pigem kiriku(te) […]

Kirik ja meedia – kes vajab keda?

Kirik on meedium, kuivõrd ta vahendab sõnumit. Sotsiaalkonstruktivistlik kommunikatsiooniteooria ei lase teabe edastajal keskenduda ainult iseendale ja sõnumile, vaid sunnib mõtlema ka sellele, kes teabe vastu võtab, sest vastuvõtja osaleb tähenduse loomise protsessis, kasutades selleks oma eelteadmisi, infotöötlusharjumusi, sotsiaalset võrgustikku ja elukogemust. Samal ajal on meedia omandanud mõningaid religiooni tunnuseid: inimesed identifitseerivad ennast kvaliteet- või […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English