Jane Vain

Jane Vain has written 5 posts for K&T

Jutlus esimeseks advendipühapäevaks (Rm 13:11–14)

„Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, […]

Palveränd on sild

Palverännak on tänapäeval, 21. sajandil, mitmekihiline ja mitmetähenduslik mõiste, mis võib tähendada lähtuvalt kontekstist sügavalt religioosset teekonda palve ja ristikandmisega kindlasse pühapaika, grupi inimeste rännakut kirikust kirikusse, sadade kilomeetrite pikkust seljakotirännakut kultuuriliste vahepeatustega Pirita-Vastseliina palverännuteel või jaakobiteel siin Eestimaal või Hispaanias. Ennast mittekristlaseks pidavate inimeste seas tähendab palverännak praegu eelkõige viimast.  Kolmteist aastat tagasi märtsikuu viimasel päeval […]

Enese läbikatsumine (Ii 42:1–6)

„Siis Iiob vastas Issandale ja ütles: „Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinulei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin […]

Ustavus Jumala andide kasutamisel (Lk 16:1-9)

„Aga Jeesus ütles ka jüngritele: „Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle: „Mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda!“ Aga mõisavalitseja mõtles endamisi: „Mis ma pean tegema, […]

Mis on evangeelne eetika?

Käesolevas kirjatöös katsun vastata küsimusele „Mis on evangeelne eetika?“. Seda püütakse teha kolme teksti põhjal, analüüsides nende tekstide ühisosa ning ka erinevusi. Need kolm teksti käsitlevad evangeelse eetika seisukohast küsimusi, mis puudutavad inimese elu pikendamist meditsiiniliste võimalustega („Aeg elada ja aeg surra. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu orienteeriumisabi surma kiirendavate otsuste ja surijate eest […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English