Joona Toivanen

Joona Toivanen has written 8 posts for K&T

Jumala hoolitsus (Mt 6:19–24)

„Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihu lamp. Kui su silm […]

Teoloogia edendamine Myanmaris

Elame juba aasta aega abikaasa Helenega Myanmari miljonilinnas Yangonis ja töötame väikeses luterliku teoloogia instituudis, kus õpivad peamiselt mizo hõimu kuuluvad noored, kes on pärit India piiri lähedalt Põhja-Myanamarist Chini osariigist kahe riigi – Myanmari ja India – aladelt. Käesolevas arvamusloos annan ülevaate mizo eklesioloogiast, mille kaudu tuleb esile ka  protestantliku teoloogilise hariduse tähendus Myanamaris. […]

Kes või mis on Jumal? (Mt 8:23-27)

„Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!” Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja […]

Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu

Siinkirjutaja osales tänavu 2.-4. maini Berliinis Luterliku Maailmaliidu konverentsil, mille teemaks oli „Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu”. Käesolev essee on isiklik refleksioon antud konverentsi teemal. Kust tuleb meie igatsus õigluse järele? Kas kultuur, mis meid ümbritseb, õpetab igatsema õiglust? Võib-olla pole õigluse igatsus üksnes õpitud, vaid on sisse kirjutatud inimhinge olemusse. Võib-olla on õigluse […]

Jumala mõtlemisest ja üteldavusest

Sissejuhatus Selle essee eesmärk on aidata mõtestada, kuidas inimene võib mõelda ja kõneleda Jumalast. Teoloogia eesmärk on kõneleda Jumalast ning teoloogia lähtekoht on usk sellesse, et Jumal on ilmutanud end maailmale. See väide on lähtekoht teoloogiale, aga see sisaldab ka eeldusi teoloogilisele ontoloogiale ehk maailma olemuse kirjeldamisele teoloogia vaatepunktist. Jumala eneseilmutus tähendab seda, et ta […]

Postkolonialism ja Missio Dei

Eelmisel aastal osalesin kiriku rahvusvahelise töö koolitusel Soomes. Selle misjonitöö kursuse jooksul arutasime sageli selle üle, mis tingimustel võib misjonitööd tänapäeval teostada. Soomes on misjonitööl enamasti hea maine ning misjonäre, kes on oma elutöö teinud Aafrikas, Hiinas või mujal, austatakse nende elukutse pärast. Eestis on aga mõiste „misjonär“ või „misjonitöö“ saanud halva maine, enamasti seetõttu, […]

Koduigatsus (Jh 16:16-23)

„„Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.“ Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele: „Mis see on, mida ta meile ütleb: „Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle!“ ning „Ma lähen Isa juurde!“?“ Nad […]

Misjonitöö Eestis

Kui räägitakse misjonitööst, tuleb mulle esimesena meelde kolonialismi ajastu hõnguga pilt valgest mehest, kes seisab akaatsiapuu all ja õpetab usu põhitõdesid grupile mustanahalistele. Selle pildi olen ma saanud tõenäoliselt juba emapiimaga kaasa, sest nii mu vanemad kui ka vanavanemad on töötanud misjonäridena Aafrikas. Mitmelgi eestlasel seostub misjonitöö aga võib-olla hoopis Jehoova tunnistajate või mormoonidega, kes […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English