Johann-Christian Põder

Johann-Christian Põder has written 23 posts for K&T

Mida vannutakse? Vaimuliku ametivandest

Inimest ei ole teisiti kui suhetes. See on tema olemise – tema olemuse – konstitutiivne osa. Mõistet „inimene“ ei ole võimalik avada, vaadates mööda suhetest, mis määravad tema olemise. Inimene on „mina“ ainult „teises“. Me võime olla „mina“ vaid läbi „sina“, mitte kunagi üksi; meie identiteet on rajatud extra se, mitte per se. See Georg Wilhelm […]

Võõrapärasuse eetikast

Eetiline mõõde iseloomustab meie elu kõiki tahke. Seda märkame näiteks siis, kui vaatleme keelt, mida igapäevaselt kasutame. Keel on inimsuhete omapärane, kõike ja kõiki hõlmav element. Nagu kala vees, eksisteerib inimene igapäevakeeles. Ja nagu vesi kujundab kala, kujundab keel inimest. Aristoteles defineeris seetõttu inimest kui sõna, „logost“ omavat looma (zoon logon echon). Millisel määral väljendub […]

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist on tuttavad tihti ka neile, kes kristlased ei ole ja kirikus ei käi. Advendiaja teisel nädalal, üsna jõulueelsel ajal, on põhjust küsida nende sõnade tähenduse järele. Mis tähendab üleskutse parandada […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English