Johann-Christian Põder

Johann-Christian Põder has written 23 posts for K&T

„Päästja, öö kui päeva toonib“ – Grundtvigi Suure reede kirikulaul

Taanlaste üks armastatumaid Suure reede kirikulaule on „Hil dig, frelser og forsoner“ („Ole tervitatud, Päästja ja Lepitaja“), Taani rahvakiriku lauluraamatu laul number 192. Grundtvigi vaba taasluule toetub tekstile Salve mundi salutare, mida omistatakse Leuveni Arnulfile (enne aastat 1250). Grundtvig kirjutas laulu sõnad aastal 1837, laulu meloodia autoriks on Taani helilooja Caspar Christian Hoffmann (1839–1893). Laulu […]

Pluralism ja dialoog

Pluralistlik ühiskond Me elame kultuurilise ja religioosse pluralismi tingimustes. Moodsad ühiskonnad sisaldavad väga erinevaid religioonide ja maailmavaateliste traditsioonide fragmente, uusreligioosseid liikumisi, pseudo- ja surrogaatreligioone. Pluralistliku situatsiooni teeb keerukaks asjaolu, et seda iseloomustab kaks vastandlikku, ent üksteist tingivat tendentsi: nii maailmavaateliste traditsioonide siduvuse nõrgenemine koos ükskõikse ja harmoniseeriva relativismiga kui ka antagonistliku iseloomuga fundamentalistlik traditsionalism ja […]

Mõista-mõista, mis see on? Elu mõistatuse ambivalentsuses

Alljärgnevate mõtete ajendiks on kaks kirikuhoonetega seotud mõistatust. Esimene on saanud vähemalt osaliselt lahenduse: hoolimata tugevalt kulunud kirjatähtedest suutis ajaloolane Anu Mänd tuvastada, et Harju-Ristil Püha Risti kiriku kooriruumis paiknev hauaplaat kuulub raehärra ja linnapea Johan van Gresti tütrena sündinud kaupmeheproua Gertrudile (surnud 1531). Mõistatuse lahendus oli mitmes mõttes tähelepanuväärne, eriti seetõttu, kuna meie teadmised […]

„Palimplastid“ ja teodiike

Teodiike – usu fundamentaalküsimus Me kogeme maailmas nii head kui kurja. Meie olukord on ambivalentne. Ideoloogiaks sulgunud pessimismile ja nihilismile leidub piisavalt komistuskive: selleks on mõtte, headuse ja ilu algupärased kogemused, mis kannavad ja inspireerivad meid tegelikult ka siis, kui me nende reaalsust eitame. Siiski – kannatuse ja mõttetuse kogemus on justkui veritsev haav meie […]

Ja mina annan teile hingamise! Kolm vanglajutlust

JA MINA ANNAN TEILE HINGAMISE „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ (Mt 11:28.) Elada ei ole lihte ja kerge. Muidugi on hetki, mil asjad laabuvad. Hetki, mil oleme rõõmsad ja täis julgust, kogeme usaldust ja sõprust, armastust ja avatust. Ilma selleta ei oleks elu võimalik. Kui meie […]

Kierkegaardi armastus

Homo amans – armastav inimene Järgnevas tahaksin puudutada kahte küsimust või aspekti – esiti tutvustada armastuse mõistet Kierkegaardi mõtlemises, lõpetuseks osutada aga lühidalt küsimusele, miks peaksime – kui üldse peaksime – armastama Kierkegaardi? Armastus on teema, millele erinevad mõtlejad on pühendanud erineval määral tähelepanu. Mõne puhul tuleb viiteid ja arutlusi armastuse kohta otsida justkui tikutulega, […]

Mis on haigus? – Mõiste ja mõte

Mis on haigus? Selline küsimus võib tunduda triviaalne. Kes meist siis ei oleks olnud haige? Ja seetõttu ei teaks, mis haigus on? Siiski – nagu ka paljude teiste inimelu puudutavate nähtuste puhul, ei ole selget ja ühemõttelist vastust sugugi nii lihtne leida. Sarnasele „mis“-küsimusele aja kohta vastas Augustinus: „Kui keegi seda minult ei küsi, siis […]

Prohvetid ei armasta hobuseid. Laudatio Kalle Kasemaale

Professori idee Raske uskuda – sellest on 17 aastat, kui alustasin õpinguid Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Õpingud viisid Tartu kõrval ja mööda hansaradu peatselt Greifswaldi ja Göttingeni ülikooli, aga esimesed kolm semestrit Tartus olid midagi erilist. See „eriline“ hõlmab alustamise tõsidust ja võlu, isepäraseid olukordi, muljeid ja tutvusi, sisaldab kustumatuna aga ka mälestust professor Kalle Kasemaast. […]

Demokraatia hoidmisest

(Enese-)kriitika kuulub olemuslikult demokraatia juurde. On ju tegemist riigi- ja eluvormiga, mis vajab eksisteerimiseks ning arenemiseks hoidmist ja vaeva, jätkuvat kriitilist läbikatsumist ja parandamist. Tihti võib aga just kristlaste seas kohata kergekäelist demokraatia totaalkriitikat ja mõne teise, väidetavalt kristlikuma riigivormi ihalust. Alternatiivina pakutakse seejuures enamasti kuningriiklust. Taoline paleus on ühteaegu nii naljakas kui ka kurb. Naljakas, kuna silme ette […]

Jumal elu piiril, surmas – ja ülestõusmises!

Knud E. Løgstrup, 20. sajandi suurim Taani teoloog ja filosoof, pidi 1969. aasta sügisel matma oma lapselapse. Jens oli 14 kuud vana, kui temast sai võitu haigus. Løgstrup oli kaheses rollis, ühelt poolt  lähedane pereliige, teisalt vaimulikuna matuse läbiviija. Mida sellises olukorras öelda? Mida öelda oma pojale ja tema abikaasale, lapse kaotanud emale? Mida öelda iseendale? Mida […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English