Joel Siim

Joel Siim has written 7 posts for K&T

Jutlus hea karja pühapäevaks (Jh 10:1–10)

„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning […]

Kas sa oled kindel? Jutlus apostlite pühapäeval (2Tm 3:14–17)

Jutlus on peetud leerijumalateenistusel. „Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud, ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene […]

Mis on jõuludest jäänud sinuga? Jutlus Kristuse ilmumise pühal (Mi 4:1–4)

„Viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voorivad ta juurde. Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!“ […]

Martin Lutheri missareformi eelloost

Õigeksmõistuõpetus, mis oli 499 aastat tagasi alanud reformatsiooni jaoks keskne, näib kaasajal isegi koguduseliikme jaoks olevat marginaalne. Teoloogid on sunnitud vastama esmapilgul aktuaalsematele küsimustele: kuidas suhestub õiglane Jumal kogetava ebaõiglusega? Kuidas tulla toime majandusliku ebavõrdsusega? Kuidas suhtuda pagulaskriisi? Jne. Siiski osutab näiteks oktoobri lõpul reformatsioonikongressil esitletud tekstikogumik, millega Thomas-Andreas Põderi vahendusel loengutes juba pisut vähem […]

EELK vaimulike konverentsi jutlus (Mt 13:53–56)

Head sõbrad. Ma imestan praegu tõsiselt. Imestan selle üle, et seisan täna siin teie ees ja mulle on usaldatud võimalus pidada täna hommikul jutlus peapiiskopile, kolmele piiskopile ning rohkem kui sajale ametivennale ja -õele. Ma imestan selle üle väga, sest kunagi puudusid mul selleks eeldused. Olen mingil põhjusel viimasel ajal sageli meenutanud ühte veebruarihommikut 23 […]

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju (Lk 12:42-48)

„Ja Issand ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona? Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames: „Mu isand viibib tulles”, ning hakkab peksma […]

Jutlus paastuaja neljandaks pühapäevaks (Jh 6:24–35)

„Kui rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: „Rabi, millal sa siia said?“ Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English