Jaanus Noormägi

Jaanus Noormägi has written 4 posts for K&T

Kas preestriga kohtudes teda imetleda, karta või rõõmustada?

Kohtusin preestriga. Olin segaduses–kuidas temasse suhtuda? Võimalusi pole ju tuhat ja üks. Selline oleks elu muinasjutus. Tegelikus elus on mul valikuid üsnagi vähe–enamasti kaks, vahel ka kolm. Kunagi väga ammu mu õpetajad õpetasid mulle, et preester püüab matkida Jumalat. Seda sellepärast, et ta tahab teostada inimese jumalanäolisust. See on see imeline, kardetav ja rõõmustav imago […]

Olgu Su taskud täis õnnistust (Mt 5:9)

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt! “Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.” (Mt 5:9) Rohkem kui 40 aastat tagasi olin üliõpilane Tartus. Elu oli mõttetu, sest kõikjal olid Brežnevi pildid ja kommunistlik loba. Siis juhtusin minema ühte kirikusse. Seal oli minu silmis vana mees, kes luges just […]

Elu õilistamine

Propageerin veendumust, et elu pühaduse asemel juhindun otsustades, tegutsedes ja hinnangut andes elu õilistamise taotlusest. Missugune elu on püha? Prussakas minu kodus on elus, aga kas peaksin teda püha olendina kohtlema? Ja kas peaksin pühaks pidama elavat kasvajat oma kehas? Kas iga inimese elu on püha? Siis ei tohiks me maksumaksja raha eest osta ega […]

Väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaim (2Tm 1:7–10)

„Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English