Jaanus Klaas

Jaanus Klaas has written 2 posts for K&T

Usust õigeks (Rm 1:16–17)

„Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama!“ (Rm 1:16–17)“ Juba tänase kirjakoha alguses võime kohata midagi sellist, mis paneb ristiinimest lausa võpatama. Evangeelium tähendab ju rõõmusõnumit Jumal-Isa […]

Palve ja usk (Mt 15:21–28)

„Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.“ Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English