Jaan Lahe, Urmas Nõmmik

Jaan Lahe, Urmas Nõmmik has written 1 posts for K&T

Lühike sissejuhatus ajaloolis-kriitilisse meetodisse

Mis on ajaloolis-kriitiline meetod? Ajaloolis-kriitiline meetod on üldnimetus erinevate ajalooliste ja filoloogiliste meetodite kohta, mille abil tänapäeval uuritakse vanu tekste ning kristlikus kontekstis ka piiblitekste. Nimetus lähtub arusaamast, et kõik aja jooksul inimeste käega kujundatud tekstid, s.h piiblitekstid, alluvad sarnastele seaduspärasustele. Need seaduspärasused puudutavad nii tekstide tekkelugu, tekkimistingimusi kui ka muutusi, mida piiblitekstid on aja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English