Jaan Tammsalu

Jaan Tammsalu has written 6 posts for K&T

Issand, vabasta meid hirmust (Js 41:10)

Js 41:10 Issand ütleb oma rahvale : Mina, Issand, olen esimene ja olen viimastegi juures seesama. Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!  Doris Kareva on kord mõtisklenud:  Mul on hirm nende piltide ees, […]

Issanda orjad ja orjatarid

„Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! Issand on kõrge üle kõigi rahvaste“ (Ps 113:1, 4). Kas teate, mis oluline vahe peaks olema viletsal popsil ja õigel peremehel? Õige peremees teab oma õigusi ja kohustusi. Paha pops teab oma õigusi. Kellega meie sarnaneme? Vana Testamendi laulik ütleb: „Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! Issand on kõrge […]

Tänulikkuse tähtsus (5Ms 8:7–18)

„Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes,  nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale,  maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske.  Kui sa sööd ja su […]

Lootuse pärijad (Mt 25:34)

„Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!”” (Mt 25:34) Kas me suudame seda uskuda? Seda, et meiegi võiksime kord kuulda selliseid imelisi sõnu – kuulda neid siis, kui meie aeg siin saab otsa? Kas midagi sellist on üldse võimalik? Surm tundub […]

Issanda teevalmistajad (Lk 3:4b-6, 10)

„Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad! Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet! /…/ Rahvahulgad küsisid Johanneselt: „Mis meil siis tuleb teha?““ (Lk 3:4b–6, 10) Aamen. Jõulud on tulemas! Räägitakse, et keegi […]

Täidetud Tema Vaimuga (4Ms 11:11–30)

„Ja Mooses kuulis rahvast nutvat oma suguvõsade kaupa, igaüks oma telgi ukse ees. Siis Issanda viha süttis väga põlema ja see oli Moosese silmis paha. Ja Mooses ütles Issandale: „Miks oled teinud paha oma sulasele? Miks ei ole ma leidnud armu sinu silma ees, et paned kogu selle rahva koormaks minu peale? Kas olen mina […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English