Jaan Pärnamäe

Jaan Pärnamäe has written 1 posts for K&T

„Öelda öeldamatut, kuni see on lõpuks öeldud“

5. mail möödus suure taani filosoofi Søren Kierkegaardi sünnist 200 aastat. Ent 30. mail möödub veel ühe üpris nimeka taanlase surmast 48 aastat. See on taani lingvist ja semiootik Louis Hjelmslev. Alljärgnevas püüan võrrelda Kierkegaardi ja Hjelmslev’ teatud mõtteid, õieti keskendun põhiliselt Kierkegaardi tundmatule ja sellele, kuidas see suhestub Hjelmslev’ vormi-substantsi suhtega. Ei maksa heituda […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English