Jaan Lahe

Jaan Lahe has written 87 posts for K&T

Adolf von Harnack ja kristluse põhisõnum

Mis on kristluse põhisõnum? Kuidas võiks võtta lühidalt kokku selle, mis on kristliku kuulutuse jaoks kõige olulisem? Sellele küsimusele on püüdnud vastata erinevad teoloogid. Üks neist on Tartus sündinud ja Saksamaal tuntuks saanud Adolf von Harnack, kelle sünnist möödus 7. mail 170. aastat. Tema elust annab hea ülevaate 2009. aastal ilmunud Harnacki raamatu „Kristluse olemus“ […]

Keset hirmu on antud julgus. Jutlus pühapäeval pärast Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:19–20)

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!“ Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.“ (Jh 20:19–20) Enamikel piiblitekstidel on […]

Kuidas mõjutab evangeelium inimese eksistentsimõistmist? Religioonifilosoofiline käsitlus Paul Tillichi ja Rudolf Bultmanni ideede põhjal

Ettekanne on peetud EELK Usuteaduse Instituudi misjonikonverentsil 2020. aastal. Mu daamid ja härrad! Erinevalt teistest tänastest ettekannetest ei ole minu ettekanne eksegeetiline, vaid religioonifilosoofiline. Olen pikemat aega uurinud ja tõlkinud kahe olulise 20. sajandi evangeelse teoloogi, Rudolf Bultmanni (1884–1976) ja Paul Tillichi (1885–1965) pärandit. Minu ettekanne tugineb eeskätt nende kahe teoloogi seisukohtadele ja püüab vastata […]

Olemine on ime. Jutlus lõikustänupühaks (1Ms 17:7–8)

„Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks!“ (1Ms 17:7–8) Täna on lõikustänupüha. […]

Varjatud valgus (2Ms 3:9–15)

„Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!“ Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?“ Aga tema kostis: „Mina […]

Algkristluse linnad II: Efesos

Religioonisotsioloog Max Weber (1864–1920) on rõhutanud, et kristlus kuulub nende usundite hulka, mis levisid esimestel sajanditel eeskätt linnades. See seisukoht on Uue Testamendi ja algkristluse uurijate hulgas tänapäeval üldtunnustatud (vt nt Pilhofer 2013: 158–165; Markschies 2006: 11–34, 187–188). Nagu näitab Pauluse misjonitegevus, oli Rooma riigi tihedal linnavõrgustikul oluline osa kristluse levikus. Ühes varasemas artiklis olen […]

Kas pagan võib õndsaks saada? (Mt 8:5–13)

„Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda: „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!“ Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?“ Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb! […]

Muinasjutt päriselust – Kurt Rudolphit meenutades

Inimene on unistav olend ja nii on minulgi olnud oma unistused. Üks neist oli Saksamaa. Me kõik tuleme oma ajast. Mina tulen nõukogude ajast. Tõsi, minu vaimne kujunemine langeb suuresti juba üleminekuperioodi, aga mu lapsepõlv ja varane noorus möödus nõukogude ajal ning sealt on pärit ka minu esimesed kokkupuuted Saksamaaga. Kui olin umbes üheksa-kümneaastane, hakkasin […]

Otsides jäävat rõõmu (Jh 20:19-20)

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!” Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.” Me tähistame täna Kristuse ülestõusmispüha ja […]

Loodu igatseb lunastuse järele (Rm 8:18-25)

„Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele – mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English