Johan Kõpp

Johan Kõpp has written 1 posts for K&T

Kiriku ja riigi vahekord

Ettekanne esimesel eesti pastorite ja koguduseasemike kirikukongressil 1917. aastal. Jeesus Kristus ei ole mitte iseäralist kogudust ehk kirikut asutanud, ei ole ka kiriku ehk koguduse korralduse tarvis otsekoheseid põhjus- ega juhtmõtteid andnud. „Jumala riik” ei ole mitte „kirik” selle sõna otsekoheses mõttes, vaid on iseäraline seisukord, kus Jumala tahtmise täitmisel mitte enam vägivald ei valitse, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English