Indrek Pekko

Indrek Pekko has written 1 posts for K&T

Endiste Ida-Saksamaa evangeelsete kirikute lähiajaloost

Sissejuhatus Mõte uurida lähemalt endiste Ida-Saksamaa aladel asuvate kirikute lähiajalugu ning võrrelda seda Eestis toimunuga on tekkinud eeskätt tänu mitmetes üle-euroopalistes religioonisotsioloogilistes uuringutes paljuviidatud ja tuntud faktile, et Eesti koos Läti, Tšehhi Vabariigi ja endise Saksa Demokraatliku Vabariigi (SDV ehk saksapäraselt Deutsche Demokratische Republik ehk DDR) aladega on üks kõige sekulariseerunum ja kirikukaugem ühiskond Euroopas. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English