Inon Asayag

Inon Asayag has written 1 posts for K&T

Sabati saladus

„Rabi Šimon ben Johai õpetas: sabat kaebas Pühale, olgu ta õnnistatud: „Kõigil on kaaslane, kuid minul ei ole kaaslast!“ – „Iisraeli kogudus on sinu kaaslane,“ vastas Jumal“ (Midraš Raba, 1Ms 11:8). „Lähme, mu armsam, kohtama pruuti, tervitagem sabatit“ (sabati palvelaul „Lehá dodí“).[1] Sabat on piibellik nimetus nädala seitsmenda päeva kohta. Heebrea keeles ei ole kuuel […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English