Ilvi Jõe-Cannon

Ilvi Jõe-Cannon has written 1 posts for K&T

Naise Piibel

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) korraldas Tallinna Ülikoolis 2011. aasta märtsis seminari, kus vaadeldi religiooni läbi soolise prisma, seda esmakordselt Eestis. Kuna 2011. aasta sügisest on usundiõpetus valikainena riiklikus õppekavas, võib seminaril räägitu, eelkõige selle eetiline aspekt, pakkuda ka laiemat huvi. Tutvustasin sel seminaril raamatut The Woman’s Bible („Naise Piibel“). Seda raamatut võib käsitada kui […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English